Ψηφιακά Αρχεία Ακαδημίας Αθηνών


Go to content

ΚΕΙΝΕ

Γενικές Πληροφορίες

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006", ¶ξονας Προτεραιότητας: 1 Παιδεία και Πολιτισμός, Μέτρο: 1.3, Πρόσκληση 65, έχει ψηφιοποιήσει τα εξής αρχεία:

  • Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (1773 ή 1774-1847): Αλληλογραφία, έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, 1788-1845 (161 φάκελοι), δάνειο του Ιδρύματος του Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα.   
  • Αυτόγραφα Διονυσίου Σολωμού (1798-1857) και συγκεκριμένα:
  • α. Αυτόγραφα και αντίγραφα έργων, επιστολές κ.λπ., - 1880 ci.
    β. Συλλογή εγγράφων Σολωμού και της οικογένειάς του σχετικών με τη δίκη για την πατρική του περιουσία, 1799-1877.

    Και τα δύο Κέντρα έχουν επίσης ψηφιοποιήσει τα εξής έντυπα:

  • Βιβλία του Κωνσταντίνου Οικονόμου και βιβλία σχετικά με αυτόν, καθώς και τους εξής τόμους συλλογών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: «Γενική Εφημερίς» (1825-1832), «Εθνική Εφημερίς» (1832-1833) και «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» (1833-1867).


Back to content | Back to main menu