Ψηφιακά Αρχεία Ακαδημίας Αθηνών


Go to content

KEMNE

Γενικές Πληροφορίες

Το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006", ¶ξονας Προτεραιότητας: 1 Παιδεία και Πολιτισμός, Μέτρο: 1.3, Πρόσκληση 65 έχει ψηφιοποιήσει τα εξής αρχεία:
  • Αλληλογραφία Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων (1780-1857) των ετών 1835-1850.
  • Χειρόγραφοι κώδικες από το Αρχείο του Ξενοφώντος Σιδερίδη (1851-1929).
  • Χειρόγραφος κώδικας "Επιστολαί διαφόρων" του Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίου (τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα)
  • Τρία σπάνια έντυπα με επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα Βελεστινλή ("Θούριος", "Πατριωτικός Ύμνος") και τον "Ύμνο Εγκωμιαστικό" στον Μποναπάρτε του Χριστόφορου Περραιβού (Κέρκυρα 1798).
  • Και τα δύο Κέντρα έχουν επίσης ψηφιοποιήσει τα εξής έντυπα:

  • Βιβλία του Κωνσταντίνου Οικονόμου και βιβλία σχετικά με αυτόν, καθώς και τους εξής τόμους συλλογών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: «Γενική Εφημερίς» (1825-1832), «Εθνική Εφημερίς» (1832-1833) και «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» (1833-1867).

Back to content | Back to main menu